Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA  PRYWATNOŚCI

ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNYCH TECHNOLOGII

                                                                                         

Obowiązki informacyjne
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "IPEX" Iwona Cwalina, Piotr Cwalina NIP 5320021354, ul. Bazarowa 10, 05-400 Otwock

w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

Zawartość

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi nawiązywane są kontakty biznesowe. 2

Klauzula informacyjna dla dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. 3

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. 5

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących (pracownicy, współpracownicy) kontrahentów oraz dostawców.. 7

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących. 9

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej 10

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii 11

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi nawiązywane są kontakty biznesowe w sklepie internetowym

 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "IPEX" Iwona Cwalina, Piotr Cwalina NIP 5320021354, ul. Bazarowa 10, 05-400 Otwock adres e-mail: ipex.piotr@gmail.com

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                                         Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy),
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                              Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług
w zakresie hostingu poczty elektronicznej, biuro rachunkowe.

DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH:

Państwa  dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w szczególności przez podmioty z USA. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie przez Administratora we współpracy z tymi podmiotami standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską.. Ponadto niektóre z podmiotów deklarują przekazywanie danych poza EOG na podstawie art. 45 RODO (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony) bądź art. 46 ust. 2 lit. b RODO (wiążące reguły korporacyjne).

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                          Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu zakończenia kontaktów biznesowych,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji.

TWOJE PRAWA:                                                                                                                 Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                               Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby można było nawiązać relacje biznesowe a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy biznesowej.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "IPEX" Iwona Cwalina, Piotr Cwalina NIP 5320021354, ul. Bazarowa 10, 05-400 Otwock adres e-mail: ipex.piotr@gmail.com

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                                           Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Zawarcie i wykonanie umowy kupna/dostawy usług lub towarów na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)
 • Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                         Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności ,biuro rachunkowe.

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                          Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 • w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.

DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH:

Państwa  dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w szczególności przez podmioty z USA. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie przez Administratora we współpracy z tymi podmiotami standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską.. Ponadto niektóre z podmiotów deklarują przekazywanie danych poza EOG na podstawie art. 45 RODO (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony) bądź art. 46 ust. 2 lit. b RODO (wiążące reguły korporacyjne).

 

TWOJE PRAWA:                                                                                                               Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy.

 

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "IPEX" Iwona Cwalina, Piotr Cwalina NIP 5320021354, ul. Bazarowa 10, 05-400 Otwock adres e-mail: ipex.piotr@gmail.com

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 • Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
 • Ściągania należności na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                            Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności, biuro rachunkowe.

DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH:

Państwa  dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w szczególności przez podmioty z USA. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie przez Administratora we współpracy z tymi podmiotami standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską.. Ponadto niektóre z podmiotów deklarują przekazywanie danych poza EOG na podstawie art. 45 RODO (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony) bądź art. 46 ust. 2 lit. b RODO (wiążące reguły korporacyjne).

 

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                       Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 • w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
 • w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA:                                                                                                                Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH:

Państwa  dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w szczególności przez podmioty z USA. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie przez Administratora we współpracy z tymi podmiotami standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską.. Ponadto niektóre z podmiotów deklarują przekazywanie danych poza EOG na podstawie art. 45 RODO (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony) bądź art. 46 ust. 2 lit. b RODO (wiążące reguły korporacyjne).

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                            Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.

 

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących (pracownicy, współpracownicy) kontrahentów oraz dostawców

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "IPEX" Iwona Cwalina, Piotr Cwalina NIP 5320021354, ul. Bazarowa 10, 05-400 Otwock adres e-mail: ipex.piotr@gmail.com

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                                       Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy).
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 • Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
 • Ściągania należności na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                            Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, biuro rachunkowe.

DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH:

Państwa  dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w szczególności przez podmioty z USA. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie przez Administratora we współpracy z tymi podmiotami standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską.. Ponadto niektóre z podmiotów deklarują przekazywanie danych poza EOG na podstawie art. 45 RODO (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony) bądź art. 46 ust. 2 lit. b RODO (wiążące reguły korporacyjne).

 

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                             Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 • w celu rozpatrywania i zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
 • w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA:                                                                                                             Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                           Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.

 

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących ze sklepem internetowym

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "IPEX" Iwona Cwalina, Piotr Cwalina NIP 5320021354, ul. Bazarowa 10, 05-400 Otwock adres e-mail: ipex.piotr@gmail.com

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 

 • Zarejestrowania korespondencji oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).

ODBIORCY DANYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług
w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

 

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                         Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- do momentu zakończenia korespondencji,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.

 

DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH:

Państwa  dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w szczególności przez podmioty z USA. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie przez Administratora we współpracy z tymi podmiotami standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską.. Ponadto niektóre z podmiotów deklarują przekazywanie danych poza EOG na podstawie art. 45 RODO (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony) bądź art. 46 ust. 2 lit. b RODO (wiążące reguły korporacyjne).

 

 

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                           Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "IPEX" Iwona Cwalina, Piotr Cwalina NIP 5320021354, ul. Bazarowa 10, 05-400 Otwock adres e-mail: ipex.piotr@gmail.com

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                                             Państwa dane przetwarzane są w celu:

 • Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
 • Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
 • Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                             Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH:

Państwa  dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w szczególności przez podmioty z USA. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie przez Administratora we współpracy z tymi podmiotami standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską.. Ponadto niektóre z podmiotów deklarują przekazywanie danych poza EOG na podstawie art. 45 RODO (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony) bądź art. 46 ust. 2 lit. b RODO (wiążące reguły korporacyjne).

 

 • CZAS PRZETWARZANIA:                                                                             Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania. W przypadku dokonania zakupu  i powstania obowiązku podatkowego- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

 

TWOJE PRAWA:                                                                                                                                Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                                             Podanie danych jest dobrowolne.

 

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 

 

 

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda strona www. w jasny sposób musi informować o wykorzystywanych w nim plikach cookie oraz polityce prywatności.

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „IPEX” Iwona Cwalina, Piotr Cwalina ul. Bazarowa 10, 05-400 Otwock.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Polityka plików cookies znajduje się na stronie https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci, na którym to hostowany jest sklep internetowy.

Poniżej wyciąg z dnia 17.06.2024 z w/w strony

PLIKI COOKIES

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te:

– są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
– umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji Serwisu;
– nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

– usunąć pliki cookies,
– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
– statystycznych,
– marketingowych,
– sprawnego odpowiadania na Twoje zapytania lub zgłoszenia,
– udostępniania funkcji Serwisu,
– prawidłowego, a także sprawniejszego dla Ciebie działania Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge

Pliki cookie „Google Analytics” możesz wyłączyć natomiast, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

W naszym Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies ciasteczek tj.:

– sesyjne – pozostające na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– stałe – pozostające na Twoim urządzeniu tak długo, jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

– Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania.

– Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

 

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

Wykorzystujemy niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIES

Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

ANALITYCZNE I MARKETINGOWE PLIKI COOKIES

Stosujemy pomiary analityczne i marketingowe oraz technologie usługowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Państwa zgoda). Więcej o analitycznych plikach cookies w informacji “Działania analityczne” w Polityce prywatności powyżej.

Wykorzystanie tych technologii umożliwia nam i naszym partnerom reklamowym zwiększenie znaczenia naszych działań i kampanii. Więcej informacji na temat partnerów, z którymi współpracujemy, można znaleźć w części „Szczegóły dotyczące plików cookie i pikseli śledzących” poniżej.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Twoja zgoda).

 

Geolokalizacja

W ramach funkcji wyszukiwania Resellerów Administrator wykorzystuje Google Maps do wyświetlania interaktywnych map. Google Maps to usługa mapowa firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA („Google”).

W celu udostępnienia tej usługi, Twoja przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerami Google. Administrator nie ma wpływu na zakres danych, które Google gromadzi za pomocą Google Maps. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Tym niemniej informujemy, że informacje zebrane przez Google są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przetwarzane. Korzystamy z Google Maps zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na jak najlepszym dostosowaniu naszych usług do Państwa wymagań. Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z Google Maps poprzez ustawienie preferencji dotyczących plików cookie.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE I PIKSELI ŚLEDZĄCYCH

W związku ze świadczeniem naszych usług, w ramach Serwisu korzystamy z zapisywanych na Twoim urządzeniu plików cookies, dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Poniżej znajdziesz ich listę wraz ze wskazaniem ich funkcji oraz okresów przetwarzania. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz usunąć pliki cookies z Twojego urządzenia. Zalecamy jednak pozostawienie funkcji plików cookie w pełni włączonej, abyś mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu online.

Nasze pliki cookie nie zapisują takich danych jak hasła, dane kart kredytowych lub podobne. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają żadnych wirusów.

Pamiętaj o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.

 

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach 
Polityki prywatności.

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.shoper.pl

Twój obecny stan: Zezwól na wszystkie. 

Identyfikator Pana(Pani) zgody: Z2ZJtAtkEQXoZpPxYCbN7KqiUSPnGLeT9RvbYxIbhAuQc0hrRv1pOQ==Data zgody: niedziela, 2 czerwca 2024 12:58:32 CEST

Zmień swoją zgodę  |  Anulowanie zgodyDeklarację dot. plików cookie zaktualizowano ostatnio 10.06.2024 przez Cookiebot:

Niezbędne (23)

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Nazwa

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

__cf_bm [x2]

LinkedIn
Vimeo

W oczekiwaniu

0 dzień

HTTP Cookie

_cfuvid

Vimeo

This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators.

Sesyjne

HTTP Cookie

_grecaptcha

Google

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.

Stałe

HTML Local Storage

_GRECAPTCHA

Google

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.

179 dni

HTTP Cookie

1.gif

Cookiebot

Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery.

Sesyjne

Pixel Tracker

AWSALBTG

static.videoask.com

Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience.

6 dni

HTTP Cookie

AWSALBTGCORS [x2]

static.videoask.com
www.videoask.com

Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience.

6 dni

HTTP Cookie

bcookie

LinkedIn

W oczekiwaniu

1 rok

HTTP Cookie

bscookie

LinkedIn

W oczekiwaniu

1 rok

HTTP Cookie

CookieConsent

Cookiebot

Stores the user's cookie consent state for the current domain

1 rok

HTTP Cookie

intercom.played-notifications

Intercom

Used by the website to determine which support notifications the user has been shown.

Sesyjne

HTML Local Storage

li_gc

LinkedIn

W oczekiwaniu

180 dni

HTTP Cookie

object(#-#-##:#:#.#)

Spreaker

Holds the users timezone.

Sesyjne

HTML Local Storage

rc::a

Google

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.

Stałe

HTML Local Storage

rc::b

Google

This cookie is used to distinguish between humans and bots.

Sesyjne

HTML Local Storage

rc::c

Google

This cookie is used to distinguish between humans and bots.

Sesyjne

HTML Local Storage

rc::d-15#

Google

This cookie is used to distinguish between humans and bots.

Stałe

HTML Local Storage

test_cookie

Google

Used to check if the user's browser supports cookies.

0 dzień

HTTP Cookie

wordpress_google_apps_login

www.shoper.pl

Used for secure login to the website with a Google account.

Sesyjne

HTTP Cookie

wpEmojiSettingsSupports

www.shoper.pl

This cookie is part of a bundle of cookies which serve the purpose of content delivery and presentation. The cookies keep the correct state of font, blog/picture sliders, color themes and other website settings.

Sesyjne

HTML Local Storage

XSRF-TOKEN

audytseo.shoper.pl

Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor.

0 dzień

HTTP Cookie

Preferencje (8)

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Nazwa

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

intercom.intercom-state [x2]

Amazon
www.shoper.pl

Stores a unique ID string for each chat-box session. This allows the website-support to see previous issues and reconnect with the previous supporter.

Stałe

HTML Local Storage

intercom.intercom-state-# [x2]

Intercom
www.shoper.pl

Remembers whether the user has minimized or closed chat-box or pop-up messages on the website.

Stałe

HTML Local Storage

intercom-device-id-#

Intercom

Sets a specific ID for the user which ensures the integrity of the website’s chat function.

270 dni

HTTP Cookie

intercom-id-#

Intercom

Allows the website to recoqnise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality.

270 dni

HTTP Cookie

intercom-session-#

Intercom

Sets a specific ID for the user which ensures the integrity of the website’s chat function.

6 dni

HTTP Cookie

lidc

LinkedIn

W oczekiwaniu

1 dzień

HTTP Cookie

Statystyka (22)

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Nazwa

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

_ga [x5]

Google

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 lat

HTTP Cookie

_ga_#

Google

Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.

25 miesięcy

HTTP Cookie

_gid [x4]

Google

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

0 dzień

HTTP Cookie

_hjSession_#

Hotjar

Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read.

0 dzień

HTTP Cookie

_hjSessionUser_#

Hotjar

Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read.

1 rok

HTTP Cookie

_hjTLDTest

Hotjar

Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.

Sesyjne

HTTP Cookie

_tt_enable_cookie

Tiktok

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

1 rok

HTTP Cookie

ajs_anonymous_id

Segment

This cookie is used to identify a specific visitor - this information is used to identify the number of specific visitors on a website.

1 rok

HTTP Cookie

ajs_anonymous_id

Biteable

This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice.

Stałe

HTML Local Storage

AnalyticsSyncHistory

LinkedIn

W oczekiwaniu

29 dni

HTTP Cookie

hjActiveViewportIds

Hotjar

This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience.

Stałe

HTML Local Storage

hjViewportId

Hotjar

Saves the user's screen size in order to adjust the size of images on the website.

Sesyjne

HTML Local Storage

sentryReplaySession

Spotify

Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization.

Sesyjne

HTML Local Storage

STATSESSID

Statista

Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.

179 dni

HTTP Cookie

vuid

Vimeo

Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

2 lat

HTTP Cookie

Marketing (65)

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

#-#

YouTube

W oczekiwaniu

Sesyjne

HTML Local Storage

__tea_cache_first_#

sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

Stałe

HTML Local Storage

__tea_cache_tokens_#

sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com

W oczekiwaniu

Stałe

HTML Local Storage

__tea_sdk_ab_version_#

sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com

Collects data on visitors' preferences and behaviour on the website - This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor.

Stałe

HTML Local Storage

__tea_session_id_#

sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

Sesyjne

HTML Local Storage

__tld__

Segment

Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences.

Sesyjne

HTTP Cookie

__tt_embed__mounting

Tiktok

Registers data on the performance of the website’s embedded video-content.

Sesyjne

HTML Local Storage

__tt_embed__storage_test

Tiktok

Registers data on the performance of the website’s embedded video-content.

Sesyjne

HTML Local Storage

_fbp

Meta Platforms, Inc.

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 miesięcy

HTTP Cookie

_gcl_au

Google

Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

3 miesięcy

HTTP Cookie

_ttp [x2]

Tiktok

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

1 rok

HTTP Cookie

-77167703-efda6e

YouTube

W oczekiwaniu

Sesyjne

HTML Local Storage

ajs_user_id

Segment

This cookie is used to collect data on the visitor's behavior on the website - this information can be used to assign the visitor to a visitor segment, based on common preferences.

Sesyjne

HTTP Cookie

ajs_user_id

Biteable

Collects data on visitors' preferences and behaviour on the website - This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor.

Stałe

HTML Local Storage

fr

Meta Platforms, Inc.

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 miesięcy

HTTP Cookie

giphyPingbackId

Giphy Support

Used to track the visitor's usage of GIFs - This serves for analytical and marketing purposes.

Sesyjne

HTML Local Storage

HYBRID_SLARDAR_WEBtiktok_pns_web_runtime

sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

Stałe

HTML Local Storage

IDE

Google

Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

399 dni

HTTP Cookie

iU5q-!O9@$

YouTube

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Sesyjne

HTML Local Storage

LAST_RESULT_ENTRY_KEY

YouTube

Used to track user’s interaction with embedded content.

Sesyjne

HTTP Cookie

lastExternalReferrer

Meta Platforms, Inc.

Detects how the user reached the website by registering their last URL-address.

Stałe

HTML Local Storage

lastExternalReferrerTime

Meta Platforms, Inc.

Detects how the user reached the website by registering their last URL-address.

Stałe

HTML Local Storage

li_sugr

LinkedIn

W oczekiwaniu

3 miesięcy

HTTP Cookie

LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore

YouTube

W oczekiwaniu

Stałe

IndexedDB

msToken [x2]

Tiktok
sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com

Collects visitor data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.

9 dni

HTTP Cookie

nextId

YouTube

Used to track user’s interaction with embedded content.

Sesyjne

HTTP Cookie

NID

Google

Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.

6 miesięcy

HTTP Cookie

pagead/1p-user-list/#

Google

Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites.

Sesyjne

Pixel Tracker

pagead/landing [x2]

Google

Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.

Sesyjne

Pixel Tracker

PREF

YouTube

Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.

8 miesięcy

HTTP Cookie

PUMBAA_FREQ

sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

Stałe

HTML Local Storage

rc::f

Google

This cookie is used to distinguish between humans and bots.

Stałe

HTML Local Storage

remote_sid

YouTube

Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website.

Sesyjne

HTTP Cookie

requests

YouTube

Used to track user’s interaction with embedded content.

Sesyjne

HTTP Cookie

ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog

YouTube

Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website.

Stałe

IndexedDB

SLARDARtiktok_web_embed

sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

Stałe

HTML Local Storage

SLARDARwebmssdk

sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

Stałe

HTML Local Storage

sp_landing

Spotify

Used to implement audio-content from Spotify on the website. Can also be used to register user interaction and preferences in context with audio-content - This can serve statistics and marketing purposes.

0 dzień

HTTP Cookie

sp_t

Spotify

Used to implement audio-content from Spotify on the website. Can also be used to register user interaction and preferences in context with audio-content - This can serve statistics and marketing purposes.

1 rok

HTTP Cookie

TESTCOOKIESENABLED

YouTube

Used to track user’s interaction with embedded content.

0 dzień

HTTP Cookie

tt_appInfo

Tiktok

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

Sesyjne

HTML Local Storage

tt_pixel_session_index

Tiktok

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

Sesyjne

HTML Local Storage

tt_sessionId

Tiktok

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

Sesyjne

HTML Local Storage

ttwid

Tiktok

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

1 rok

HTTP Cookie

UserMatchHistory

LinkedIn

W oczekiwaniu

29 dni

HTTP Cookie

utm_campaign

www.shoper.pl

Collects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content - This is used on CRM-campaign-platform used by website owners for promoting events or products.

Stałe

HTML Local Storage

utm_medium

www.shoper.pl

Detects how the user reached the website by registering their last URL-address.

Stałe

HTML Local Storage

utm_source

www.shoper.pl

Determines how the user accessed the website. This information is used by the website operator in order to measure the efficiency of their marketing.

Stałe

HTML Local Storage

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.

179 dni

HTTP Cookie

xmsi

sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com

Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services.

Stałe

HTML Local Storage

YSC

YouTube

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Sesyjne

HTTP Cookie

yt.innertube::nextId

YouTube

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Stałe

HTML Local Storage

yt.innertube::requests

YouTube

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Stałe

HTML Local Storage

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

YouTube

Used to track user’s interaction with embedded content.

Stałe

HTML Local Storage

YtIdbMeta#databases

YouTube

Used to track user’s interaction with embedded content.

Stałe

IndexedDB

yt-remote-cast-available

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Sesyjne

HTML Local Storage

yt-remote-cast-installed

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Sesyjne

HTML Local Storage

yt-remote-connected-devices

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Stałe

HTML Local Storage

yt-remote-device-id

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Stałe

HTML Local Storage

yt-remote-fast-check-period

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Sesyjne

HTML Local Storage

yt-remote-session-app

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Sesyjne

HTML Local Storage

yt-remote-session-name

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Sesyjne

HTML Local Storage

Nieklasyfikowane (8)

Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

Nazwa

Dostawca

Cel

Data ważności

Rodzaj

audyt_session

audytseo.shoper.pl

W oczekiwaniu

0 dzień

HTTP Cookie

client-0

www.shoper.pl

W oczekiwaniu

Stałe

HTML Local Storage

client-0-timestamp

www.shoper.pl

W oczekiwaniu

Stałe

HTML Local Storage

intercom-test

www.shoper.pl

W oczekiwaniu

Stałe

HTML Local Storage

localeData

Omni Calculator

W oczekiwaniu

Stałe

HTML Local Storage

msToken

sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com

W oczekiwaniu

Sesyjne

HTML Local Storage

Shoper5

admin.shoper.pl

W oczekiwaniu

Sesyjne

HTTP Cookie

xmst

sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com

W oczekiwaniu

Stałe

HTML Local Storage

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

każde działanie w związku z Serwisem

hostingodawca

nie ma miejsca

Oprócz powyższych odbiorców, w zależności od podejmowanych działań, Twoje dane będą udostępniane także następującym podmiotom:

korzystanie z Oprogramowania, Usług dodatkowych lub Pozostałych usług

osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

nie ma miejsca

dostawcy usług internetowych takich jak pakiet biurowy czy elektroniczna skrzynka pocztowa (w szczególności Google)

tak – *

dostawca oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii Użytkowników na temat naszych usług

tak *

podmiot dostarczający oprogramowanie do wysyłki komunikatów systemowych

tak *

W przypadku usług płatnych ponadto:

dostawca płatności (Autopay S.A. i PayU S.A.)

nie ma miejsca

dostawca oprogramowania do wystawiania faktur

nie ma miejsca

podmiot świadczący obsługę księgową i rachunkową

nie ma miejsca

W przypadku skorzystania z aplikacji dostępnych w AppStore ponadto:

dostawca aplikacji

nie ma miejsca

W przypadku skorzystania z usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych ponadto:

rejestrator domen internetowych

nie ma miejsca

W przypadku skorzystania z usług graficznych dla Twojego sklepu:

podmiot zapewniający usługi graficzne

nie ma miejsca

podjęcie przez Ciebie kontaktu (np. w celu zadania pytania)

dostawca oprogramowania do telefonicznej obsługi klienta

nie ma miejsca

dostawca oprogramowania do obsługi klienta

tak *

dostawcy usług internetowych takich jak pakiet biurowy czy elektroniczna skrzynka pocztowa (w szczególności Google)

tak *

Twoje wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie przez nas marketingu

podmiot umożliwiający prowadzenie marketingu na podstawie wyświetlanych przez Ciebie treści

tak *

Twoje wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie przez nas działań analitycznych

podmiot umożliwiający prowadzenie działań analitycznych na podstawie Twojego sposobu poruszania się w Serwisie

tak *

wysłanie do Ciebie przesyłki drogą tradycyjną

firma świadcząca usługi kurierskie lub pocztowe

nie ma miejsca

Twoja zgoda na otrzymywanie wiadomości -marketingowych

firma dostarczająca oprogramowanie do mailingu

tak *

podjęcie przez Ciebie kontaktu w sprawie aplikacji Shoper Regulaminy lub Shoper RODO lub wystąpienie zdarzenia powodującego dla nas konieczność konsultacji prawnej

kancelaria prawna

nie ma miejsca

Twoje działania lub zaniechania powodujące dla nas konieczność windykacji

firma windykacyjna

nie ma miejsca

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

* Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w szczególności przez podmioty z USA. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie przez Administratora we współpracy z tymi podmiotami standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską.. Ponadto niektóre z podmiotów deklarują przekazywanie danych poza EOG na podstawie art. 45 RODO (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony) bądź art. 46 ust. 2 lit. b RODO (wiążące reguły korporacyjne).”

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl